CLS Computertrainingen

Startpagina

Contact

Vacatures

Inloggen

 

 
Microsoft
Adobe
 

MS Access trainingen

Zonder een goede database is een goede bedrijfsvoering haast niet mogelijk. Wanneer u zelf een database wenst te maken, kunt u dit bijvoorbeeld met het populaire programma Access doen. Het grote voordeel van Access is dat het flexibel is en dat er niet geprogrammeerd hoeft te worden. Als de tabellen eenmaal zijn gemaakt en gevuld, kan men het systeem bij iedere vraag naar informatie aanpassen. In onze zeer uitgebreide Access basiscursus leert u stap-voor-stap hoe u een dergelijke database ontwikkelt.

CLS Computertrainingen biedt daarnaast meerdere andere trainingen aan in het databaseprogramma Microsoft Access. In plaats van de Basiscursus Access kunt u ook onze combinatietraining Access Basis/Gevorderd volgen. In deze praktijkgerichte cursus wordt de basis van de verschillende onderdelen van Access behandeld om vervolgens dieper op de verschillende onderwerpen in te gaan. Aan het einde van deze cursus heeft u alle technieken in huis om een goede database te bouwen.

Het is ook mogelijk om een basiscursus Access 2007 of 2010 via E-learning te volgen. Om kennis te maken met deze manier van leren, kunt u een gratis proefles te volgen op ons E-learning portal www.clsacademy.nl.

Opleidingsaanbod

Hieronder vindt u een selectie van de aangeboden trainingen. Staat de door u gewenste training hier niet bij, neem dan contact met ons op. Wij kunnen altijd een maatwerktraining voor u organiseren.

Basiscursus Access

Doelgroep:

Deze cursus is bestemd voor iedereen die een database wil gaan bouwen.

Voorkennis:

Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij enige ervaring heeft in Windows, Word en Excel.

Cursusduur:

De duur van de Basiscursus Access is vier dagdelen van drie uur.

Locatie:

De training wordt bij u op het bedrijf gegeven.

Data:

De data en tijdstippen waarop de cursus plaatsvindt, zullen in overleg worden vastgesteld. Dit kunnen zowel de ochtenden en middagen als de avonden zijn.

Prijs:

De prijs voor een privétraining bedraagt € 700,00 (exclusief BTW). Eventuele extra deelnemers kunnen meedoen voor de aantrekkelijke prijs van slechts € 125,00 per cursist.

   
Inhoud Basiscursus Access
 

Onze cursus Access is logisch opgebouwd. U begint met het maken van een tabel en het invoeren van gegevens in de tabel. De volgende stap is het maken van formulieren om de gegevens in de tabel in te voeren.
Wanneer de gegevens zijn ingevoerd, maakt u een query om specifieke gegevens aan de hand van verschillende criteria uit een tabel op te vragen. Om de gegevens af te drukken maakt u een rapport.

Daarnaast leert u in deze cursus hoe u moet rekenen in Access, gegevens kunt importeren en exporteren, tabellen kunt koppelen naar andere programma's en hoe u een macro in Access kunt maken.

Na afloop van de cursus bent u in staat om een database te bouwen, inclusief een menustructuur.

Terug naar boven

Combinatiecursus Access Basis/Gevorderd

Deze cursus is voor iedereen die in een keer zowel de basis- als de gevorderde cursus wil volgen. Tijdens deze cursus worden de onderwerpen uit de basiscursus behandeld om vervolgens verder uitgediept te worden. U leert zodoende een goede database te bouwen.

Cursusduur:

De duur van deze combinatiecursus is vijf dagdelen van drie uur.

Locatie:

De training wordt bij u op locatie gegeven.

Data:

De data en tijdstippen waarop de cursus plaatsvindt, zullen in overleg worden vastgesteld. Dit kunnen zowel de ochtenden en middagen als de avonden zijn.

Inhoud:

U kunt kiezen voor een standaardtraining, maar het is ook mogelijk om zonder extra kosten de cursus geheel aan uw eigen wensen aan te passen.

Prijs:

De prijs voor een privétraining bedraagt € 850,00 (exclusief BTW). Eventuele extra deelnemers kunnen meedoen voor de aantrekkelijke prijs van slechts € 150,00 per cursist.

Terug naar boven

Query's maken in Access

Doelgroep:

Deze cursus is een absolute must voor gebruikers die informatie uit een bestaande Access-database moeten halen en/of deze gegevens moeten bewerken met behulp van query's.

Cursusduur:

De cursusduur voor deze cursus Access is twee dagdelen van ieder drie uur.

Locatie:

De cursus wordt In Company gegeven. De deelnemers kunnen de opleiding (eventueel) volgen vanaf hun eigen werkplek.

Data:

De data en tijdstippen waarop de training plaatsvindt, zullen in overleg worden vastgesteld. Dit kunnen zowel de ochtenden en middagen als de avonden zijn.

Prijs:

De prijs voor een privétraining bedraagt € 350,00 (excl. BTW). Eventuele extra deelnemers kunnen meedoen voor de prijs van slechts € 75,00 per persoon.

   
Inhoud  
   
Tabellen:

Basiskennis van tabellen in Access, met onder andere het aanpassen van het gegevenstype, het leggen van relaties, het indexeren en het importeren van gegevens.

Basis query's:

Het maken van de standaard selectiequery, het leggen en aanpassen van relaties tussen query's, het opgeven van diverse criteria en het maken van parameter-query's.

Actie query's:

In combinatie met het exporteren en importeren van een Excel-bestand wordt een aantal actiequery's behandeld. Denk hierbij aan de tabelmaakquery, de toevoegquery en de verwijderquery.

Rekenen:

De basistechnieken van het rekenen in query's en het maken van een Bijwerkquery komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde.

Rapporten:

Het resultaat van een query moet ook worden gerapporteerd. In deze les leert u hoe u een rapport moet maken in Access.

Koppelen:

Access koppelen aan andere bestanden. In deze les leert u hoe u uw database aan een andere Access-database en aan een Excel-bestand kunt koppelen. Dit kan natuurlijk ook een andere database zijn.

Dubbele records:

Hoe om te gaan met dubbele records? Hoe krijgt u deze zichtbaar of wilt u juist de unieke records zien? Daarnaast leert u hoe u dubbele records kunt verwijderen uit uw tabel.

Kruistabellen:

Kruistabellen hebben een andere indeling dan de standaardtabellen van Access. U gebruikt kruistabellen om vergelijkingen te maken of trends te bepalen. In deze les leert u hoe u een kruistabel in Access moet maken.

Terug naar boven

Access voor eindgebruikers

Doelgroep:

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor eindgebruikers die moeten gaan werken met een bestaande database.

Voorkennis:

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van Windows is wel aan te bevelen.

Cursusduur:

De duur van deze cursus is een dag (twee dagdelen van ieder drie uur).

Locatie:

De cursus wordt bij u op locatie gegeven. Door de training In Company te geven, kan CLS de cursus volledig aanpassen aan het werken met uw eigen bedrijfsdatabase.

Data:

De data en tijdstippen waarop de cursus plaatsvindt, zullen in overleg worden vastgesteld. Dit kunnen zowel de ochtenden en middagen als de avonden zijn.

Inhoud:

De cursist maakt kennis met de volgende onderdelen van Access: tabellen, query's, formulieren en rapporten. Daarnaast leert men een goed begrip te krijgen van wat een database is. De deelnemer leert het ontwerp van tabellen (de gegevensopslag) en hun onderlinge relaties te begrijpen. Bovendien worden eenvoudige query's gemaakt, die de mogelijkheid geven bepaalde gegevens uit de tabel weer te geven. Formulieren zijn bedoeld om de invoer van de gegevens te vergemakkelijken. De deelnemer leert ze gebruiken en kleine wijzigingen in het ontwerp aanbrengen. Daarnaast leert de cursist rapporten maken en afdrukken.

Prijs:

De prijs voor een privétraining bedraagt € 350,00 voor de gehele dag (exclusief BTW). Eventuele extra deelnemers kunnen meedoen voor de prijs van slechts € 75,00 per persoon.

Terug naar boven

Access voor gevorderden

Doelgroep:

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor hen die bekend zijn met de basistechnieken van Access en een eigen database willen maken.

Voorkennis:

Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij al enige ervaring heeft in het werken met Access.

Cursusduur:

De cursusduur bedraagt vier dagdelen van ieder drie uur.

Locatie:

De cursus wordt In Company gegeven. De deelnemers kunnen (eventueel) deelnemen vanaf hun eigen werkplek.

Data:

De data en tijdstippen waarop de cursus plaatsvindt, zullen in overleg worden vastgesteld. Dit kunnen zowel de ochtenden en middagen als de avonden zijn.

Inhoud:

In deze cursus leert de cursist hoe hij of zij een database kan ontwerpen. Na een opfrissing van de basistechnieken wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende onderdelen. Aan het einde van deze cursus is de cursist in staat om een krachtige, relationele database te maken, waarvan hij lang plezier zal hebben.

Prijs:

De prijs voor een privétraining bedraagt € 700,00 (exclusief BTW). Eventuele extra deelnemers kunnen meedoen voor de aantrekkelijke prijs van slechts € 125,00 per cursist.

Terug naar boven